Food Powered by Trendolizer

Jinsi ya kupika bagia za viazi /potatoes bajia

Trending story found on www.youtube.com


BHAJIA ZA VIAZI mahitaji ----------------------- Unga wa dengu kikombe 1 kothmir maji 1/2 kikombe chumvi kjko 1 kidogo binzari 1 / 2 kjko kidogo pilipili ya unga 1 / 2 kjko kidogo tangawizi na swaumu kjko 1 kidogo manjano 1 / 2 kjko kidogo
[Source: www.youtube.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments